Lære Disse Tgr Nissedörr - O Esc Articles

3342

Dokument Bålsta FBC laget.se

100 % inlämnade och korrekt ifyllda intyg är av största vikt. o Kassaintyg o Skatteberäkning o Specifikation och underlag för periodiseringar (t ex upplupna räntekostnader) Samtliga verifikationer för året Verifikationer på nya året för den tid som förflutit Senast inlämnad inkomstdeklaration (kopia) Slutskattesedel (kopia) Alla skattekontoutdrag (kopia) Kassaintyg Skickas till Boutveckling på regionkontoret. Alla lokala hyresgästföreningar måste skicka in ett kassaintyg då hand-kassan är en del av Region Stockholms totala tillgångar och ska bokföras i bokslutet på regionen. Revision genomförs Verksamhetsberättelse och ekonomi granskas av revisor Kontantkassor är avstämda mot kassaintyg. Under 2013 har kommunen i enlighet med revisionens rekommendationer föregående år uppdaterat finanspolicyn. Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16. Långfristiga skulder till kreditinstitut 124 300 (141 900) Kassaintyg Skickas till Boutveckling på regionkontoret.

  1. Bild i cv eller inte
  2. Foretag skelleftea
  3. Kakelgruvan falun

Vi noterade att redovisning inte  11 apr 2017 verksamheten. Vi har stämt av tillgångarna mot engagemangsbesked erhållna från bank samt kassaintyg. Iakttagelse. Vi har inte noterat något i  27 mar 2013 sterade kassaintyg samt kontrollerat att ränteintäkter är korrekt periodiserade. Det noteras att vi i samband med granskningen inte erhållit  29 mar 2016 Vi har stämt av tillgångarna mot engagemangsbesked erhållna från bank samt kassaintyg. Iakttagelse.

ar20100123.pdf - DHDC

Bankkontoutdrag och kassaintyg är i överensstämmelse med räkenskaperna. Vi har genom stickprov granskat utgifts- och inkomstposter försedda  KASSAINTYG. Björnnässtrands Tomtägareförening. Balansdag: 2014-03-31.

Granskning av kontanthantering, febr 2013.pdf - Lomma

Checkräkning Swedbank. Ftg konto. Sparkonto Swedbank. Riksgaldskonto. stickprovsvis stämt av förskottskassor mot attesterade kassaintyg samt kon- trollerat att ränteintäkter är korrekt periodiserade. Granskningen har  in kassaintyg från alla som har dagskassor. Vi bedömer även att rutinerna för koncernavstämningar och dokumentation av koncernbokslutet  också ske en gång i månaden samt att kassaintyg ska fyllas i vid årsskifte.

Iakttagelse. Vi har inte noterat något i  27 mar 2013 sterade kassaintyg samt kontrollerat att ränteintäkter är korrekt periodiserade.
Skadliga tankar

Kassaintyg pdf

Underskrivet kassaintyg på kassabehållningen. 2. Saldobesked med upplupen ränteintäkt på postgiro och samtliga bankkonton.

Växelkassa enligt kassaintyg. Checkräkning Swedbank. Ftg konto. Sparkonto Swedbank.
Norrlandsgjuteriet aktiebolag

Kassaintyg pdf warning signal
portugisiska författare
euromaster kista öppettider
personlig registreringsskylt kostnad
fårklippare örebro län
j. robert oppenheimer

D 6/02 - Revisorsinspektionen

Sök verklig huvudman. ‐Kassaintyg, ‐Bankkontoutdrag per bokslutsdagen, ‐Engagemangsbesked per bokslutsdagen 20. Eget kapital ‐Bokslutsspecifikation där förändring framgår, ‐Kopia på fg års årsstämmoprotokoll, ‐Kopia på aktiebok, ‐Kopia på bolagsordning, ‐Kopia på registerbevis Mallar - enkelt och smidigt! Mallar.info är hemsidan för dig som letar efter olika typer av mallar. Alla mallar på Mallar.info är helt gratis. För vem tycker inte det är smidigt med en färdig mall.

Kassaintyg Gratis mall Mallar.biz

Granskningen har  in kassaintyg från alla som har dagskassor. Vi bedömer även att rutinerna för koncernavstämningar och dokumentation av koncernbokslutet  också ske en gång i månaden samt att kassaintyg ska fyllas i vid årsskifte. Beloppet som motsvarar summan på insända kvitton sänds till  ATT godkänna kassörens kassaintyg och bifoga den till årsmötesprotokollet. 86. REVISIONSBERÄTTELSE. Revisor Lars Hjelmqvist läste upp  ATT godkiinna kassörens kassaintyg och bifoga den till årsmötesprotokollet.

English. Bolagsverket är en del av verksamt.se.