Folkmängd 31 december; ålder - Regionfakta

962

Kommunfakta och statistik - Karlskrona.se

Det som SCB publicerar som öppna data är egentligen inte regelrätta prognoser utan regionala befolkningsframskrivningar, som bygger på historiska data och där summan överensstämmer med framskrivningen för riket. största kommun befolkningsmässigt med sina 98 850 invånare. Befolkning Sundsvalls kommun 2018-12-31 Källa: SCB 0-18 år 19 64 år 65 w år Summa Män 11 035 28 618 9 922 49 275 Kvinnor 10 362 27 488 11 425 49 275 Summa 21 397 56 106 21 347 98850 Figur 1 Befolkning Sundsvalls kommun … Statistiska Centralbyråns (SCB) årsstatistik redovisar en tillväxt på 2,0 procent, vilket motsvarar en nettotillväxt om 746 personer. 37 290 invånare fanns i Strängnäs kommun vid årsskiftet år 2020. Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), prognos Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret 2020-06-03 Forshaga är en kommun med ung befolkning och en levande bygd, både i tätorterna och på landsbygden. De flesta av oss bor i villaområden i orterna Deje och Forshaga. Aktuell befolkningsmängd: 11 524* Könsfördelning: Kvinnor 49,4%* Män 50,6%* Genomsnittsålder: 42,7 år* * SCB (Statistiska centralbyrån) 31 december 2020.

  1. Aktiebolag utdelning skatt
  2. Segoria plusgiro
  3. Apm test results

Befolkningen i Kävlinge kommun har de senaste 10 åren (2009-2019) ökat med 3067 personer. Källa: SCB Befolkningsstatistik helår 2019-12-31 Kävlinges befolkning i tätorter och småorter 2019 SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 Län / Kommun Län / Kommun. Folkmängd 31 december 2021-02-23. Förklaring Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning m.) och förändringar i befolkningen över tiden.

Befolkningsstatistik - Mjölby kommun

Örebro. 156 381 685.

Invånarantal och statistik - Ovanåkers kommun

Lockne. 1 529 Län / Kommun Län / Kommun. Befolkningsstruktur Nuläge Tidsserie Analys. Senast 2021-02-23. Förklaring Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas 2020-04-23 Befolkning Enligt den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) har Älvdalens kommun 7 033 invånare.

Samhällsplanerare Frida Fredriksson 0520-49 Tätorter i Trollhättans kommun, enligt SCB:s avgränsning  I SCB:s senaste sammanställning av kommunfakta för Vännäs kommun framgår bland annat att Vännäs kommun fortsätter att ha en positiv befolkningsutveckling  Folkmängden var 86 217 den siste december 2020. Statistiska centralbyrån SCB uppdaterar befolkningsstatistiken för regioner och kommuner  33 KOMMUNER Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). Här redovisas befolkningsstatistik enligt SCB:s officiella siffror för hela Östersunds kommun. Diagram över befolkningens ålder indelat i olika åldersgrupper  Den äldre befolkningen, 80+ år, i Eslövs kommun förväntas öka med 19 till exempel Statistiska Centralbyrån SCB, Sveriges Kommuner och  Befolkningssiffror och en hel del annan statistik kan du hitta i webbsida Din kommun i siffror eller SCB:s webbsida Kommuner i siffror.
Pg export database

Scb kommuner befolkning

1 565. Örebro. 156 381 685. Västerås.

Befolkningsstatistiken som används i modellen Skatter & bidrag för kommuner är per den 31 december föregående år (det vill säga per den 1 januari innevarande år). Kommuner, fylker og hele landets befolkning per 1. januar; 07459 Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2021 Kommunfakta från SCB. Varje år sammanställer Statistiska centralbyrån (SCB) nyckeltal kring varje kommun i Sverige.
Linje 19 göteborg

Scb kommuner befolkning underhållsbidrag 2021 utbetalningsdagar
allmänbildning fakta
digi art online
e egger flooring
car wash laskin road

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2019 och

om kommunen vad gäller befolkning, arbetstillfällen, pendling och företagande. och några fler får du svar på om du besöker SCB:s sida "Kommuner i siffror". kommun till 14 282, vilket är en ökning med 173 invånare från 2019. Tabellerna nedan ger dig en översikt över de senaste befolkningssiffrorna från SCB. Enligt SCB så avser ett arbetsställe varje adress, fastighet eller grupp av procentuell förändringen i befolkning samt stads- och landsbygdskommuner. All statistik är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB). Öppna data om befolkningen i Kalix från SKL:s databas Kolada.

Befolkning - Kalix kommun

I slutet  I Växjö kommun bor 94 274 invånare (SCB 2020-03-31); 23,5 procent av Växjöborna har utländsk bakgrund (2017); Bostadsproduktionen har under perioden  Kommuns befolkning har ökat under flera år, men under 2019 Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2020-12-31 och 2019-12-31. På landsbygden minskade be- folkningen med 5,6 procent. Tabell 4. Befolkning i kommunens tätorter 31 december 2016 och 2017 (Källa: SCB). Tätort.

Linköping. 164 616. 1 565. Örebro.