Social- och arbetsmarknadsnämnden - Östersunds kommun

6781

En slopad ungdomsrabatt - DiVA

3 BRÅ rapport (2000), s 9. 4 Borgeke särbehandling av unga lagöverträdare inte kan motiveras utifrån modern psykologisk eller neurologisk forskning (s. 199). De presenterade resultaten talar snarare för att gränsen borde gå vid en något högre ålder. Inte heller finns det med hänsyn till ungdomsbrottslighetens utveckling ett behov av … Som försvarsadvokat är jag personligen av den bestämda uppfattningen att det nuvarande systemet är bra då skälen till att vi särbehandlar unga lagöverträdare är välgrundade.

  1. Ess 3086
  2. Wibax laguppställning
  3. Självservice flens kommun
  4. Systembolaget på norska

De presenterade resultaten talar snarare för att gränsen borde gå vid en något högre ålder. Inte heller finns det med hänsyn till ungdomsbrottslighetens utveckling ett behov av strängare påföljder. Den nuvarande ordningen för straffrättslig särbehandling av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år innebär att det vid påföljdsbestämningen i vissa fall tas en alltför stor hänsyn till den tilltalades ålder på bekostnad av att utgångspunkten ska vara hur svårt brottet är. Barn, unga och brott Bilbrott Brott i handeln Brott mot äldre Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år. En kunskapssammanställning.

Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år

16 okt 2020 – I det stora ser vi positivt på den nya lagen. Vi hoppas att det kan göra att unga lagöverträdare inte återfaller i brott. Det här innebär att  4 nov 2008 Det är bättre att behandla än straffa ungdomar som bryter mot lagen. Att ge unga lagöverträdare insatser som har en terapeutisk grundidé  31 dec 2009 Enligt lagen ska ungdomsbrott hanteras särskilt skyndsamt, och som en yttersta restriktion finns två tidsfrister.

16 oktober – Påföljdssystemet för unga lagöverträdare.docx

2 Särbehandling av unga lagöverträdare 2.1 Historia 2.1.1 Utvecklingen fram till 1988 års reform Från år 1825 började kriminalvården arbeta mer behandlingsinriktat och behovet av en särbehandling av unga lagöverträdare började uppmärksammas. Behovet av en särbe- Unga lagöverträdare har en särskild ställning inom straffrätten.

Fakta: Särbehandling av unga kan slopas. Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. Syftet med reduktionen har varit att ta hänsyn till ungas bristande mognad och större känslighet för straffrättsliga ingripanden. Unga lagöverträdare ska inte dömas till livstid.
Plastikkirurgi sverige priser

Särbehandling av unga lagöverträdare

Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - Redogöra för och kritiskt analysera utredande och stödjande samtal i utredningar avseende normöverskridande ungdom, särbehandlingen av unga myndiga lagöverträdare i rättegången inte ska slopas. Detta är en betydande modifiering jämfört med förslagen i Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). MUCF ser positivt på att Lagrådsremissens utkast till ändringar i brottsbalken innebär fortsatt särbehandling av … Särskilt unga i åldrarna 15–17, men också unga vuxna som är 18–20 år särbehandlas av rättsystemet när det gäller hur långa straff och vilken påföljd som utdöms. Behandlingen av ungdomar i straffrättsligt hänseende är en avvägning mellan samhällets intresse av att förhindra och beivra brottslighet och det faktum att ungdomar är speciellt sårbara i olika avseende.

Påföljdsutredningen har därför efterfrågat kunskap om eventuella effekter av att inte ha en sådan särbehandling. Är exempelvis fängelsestraff särskilt skadligt för ål- Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år.
Adrian andersson naprapat

Särbehandling av unga lagöverträdare telia personlig tekniker
babajan sodermalm
jämkning site skatteverket.se
näthandel coop
avdrag kapital ranteutgifter

Bevistalan när barn under 15 år misstänks för allvarliga brott

Barn, unga och brott Bilbrott Brott i handeln Brott mot äldre Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år. En kunskapssammanställning.

Så straffas den som är under 18 år – Vimmerby Tidning

Vid LVU, vem betalar. kognitiva utveckling. Varför ska unga lagöverträdare särbehandlas.

Idag särbehandlas personer som  av E Linder · 2020 — Särbehandling genom tiderna - En rättshistorisk uppsats om särbehandling av unga lagöverträdare vid straffmätning och påföljdsval. Linder  av T Håhus · 2020 — Trots särbehandling av unga i praxis och lagstiftning problematiseras ungas påföljdssystem i den kriminalpolitiska debatten utifrån förslag om att  Juridiska institutionen Vårterminen 2019 Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare Principiella motiv för  av JB Ali — Nyckelord: ungdomsrabatt, straffrabatt, unga lagöverträdare, SOU 2018:85, särbehandlingen av unga lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år, i samband  Utredningen Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:82) för en fortsatt särbehandling av unga lagöverträdare med hänvisning till  Därför särbehandlar vi unga lagöverträdare. Varför särbehandlas då unga lagöverträdare? Förklaringen kan enkelt sägas bero på två  särbehandling av unga lagöverträdare 0-14 15-17 18-20 särbehandling ​påföljdshänseende barn kan, enligt svensk rätt, begå brott särbehandling av unga. Att sarbehandla unga lagovertradare ar langt ifran en samtida ide.