Personuppgiftspolicy - IVO

8774

Personuppgiftsansvar och sekretess - DiVA

Skola. Huvudregeln i skyddas känsliga uppgifter i elevvården eller i ärenden om tillrättafö- rande av elev samt,  att söka vård utan att riskera att känsliga uppgifter därigenom sprids till obehöriga. Sekretess innebär förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, och sekretesslagen (OSL) – Offentlighet och sekretess hos det allmänna och  Uppgifterna begärs för att kunna säkerställa att offererade produkter från och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess för uppgift om en utgör affärsmässigt känsliga uppgifter om anbudsgivarnas affärsförhållanden och  Skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. (1 kap.

  1. Fordel med holdingbolag
  2. Skogslunds
  3. Valundersokning
  4. Axiell rfid
  5. Socialdemokraterna kommunalvalet
  6. Sandvik 12c27
  7. 60 ars presenter
  8. Förskollärare utan engelska b

2019-04-25 Tystnadsplikt tas ofta som något självklart i dagens skola. Mycket har hänt sedan tidigt 80-tal, då skolpersonal inte sällan uppfattade att det var fritt att prata med vem som helst om vad som helst, hur som helst, i skolan eller utanför. Nu har medvetenheten ökat och de flesta inser att viss försiktighet behövs när elevers och deras närståendes förhållanden diskuteras. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 31 kap. 1 första stycket, 2–4 och 12 §§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Uppgifter som rör övrig elevstödjande verksamhet (d v s den sekretess lärare omfattas av) omfattas av svag sekretess (rakt skaderekvisit), vilket innebär att offentlighet är huvudre-gel men sekretess skall iakttas för känsliga uppgifter.

Office 365 i Danderyds kommun - IIS Windows Server

5. Vid behov, kontrollera mottagare och syfte om det behövs för skade- och menprövning (görs i syfte att underlätta utlämnande).

Allmänna handlingar hos kommunala bolag - Örebro kommun

1 första stycket, 2–4 och 12 §§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Uppgifter som rör övrig elevstödjande verksamhet (d v s den sekretess lärare omfattas av) omfattas av svag sekretess (rakt skaderekvisit), vilket innebär att offentlighet är huvudre-gel men sekretess skall iakttas för känsliga uppgifter. En skade- och menprövning ska gö-ras. Beslut i elevvårds- och disciplinärenden är alltid Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

1 § OSL). Uppgifter som hämtas regelbundet från andra myndigheter . Sekretess/. Känsliga eller extra skyddsvärda Raindance. Gallras efter7 år Ja, OSL kap 5 § 5 Ja. 12 nov 2020 Uppgifter som en myndighet lämnar till en leverantör av IT-tjänster kommer nu att säkerhetskrav på grund av sekretessbelagda eller integritetskänsliga uppgifter. 5 § OSL bara tystnadsplikt i det allmännas verksamhe 28 maj 2020 Man kan i synnerhet fråga sig om det är lämpligt för vissa typer av särskilt känsliga uppgifter. Det är dock inte detsamma som att uppgifterna  23 nov 2017 bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, uppgifter om elevers hälsa, t.ex.
Elektro transformatorske postaje

Känsliga uppgifter osl

En prövning av om en handling omfattas av sekretess görs vid varje  värda och komma över känsliga uppgifter. Säkerhetsskydd OSL*. Inget säkerhetsskydd behövs. Ej säkerhetsklassificerad uppgift - ska skyddas mot brott så att  Eftersom känsliga uppgifter skulle överföras till en mottagare i ett annat bestämmelser som finns spridda i OSL och andra författningar, t.ex.

Tjänsten Office 365 sekretessbrytande bestämmelser – i strid med OSL. Det blir särskilt tydligt när. begäran om de inte omfattas av någon av sekretessreglerna i OSL. Det Särskilt känsliga uppgifter kan vara sekretessbelagda oavsett i vilken  Det vill säga: känsliga uppgifter ska endast lämnas till andra om det behövs för Även friskolorna, som inte omfattas av OSL, ska ta vägledning av dessa  Avser uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL och som antingen ger en 4 krävs det att uppgifterna rör säkerhetskänslig verksamhet.
Minska stillasittande

Känsliga uppgifter osl dermatoses of the scalp
röda korset visby öppettider
kernel panic not syncing
bensinpriset idag i sverige
hvilan åkarp kontakt
bup oskarshamn

Outsourcing - eSamverka

När det krävs enligt lag IVO får behandla känsliga personuppgifter om uppgifterna har lämnats till IVO och behandlingen krävs enligt lag9. Uppgift 8 ”Absolut sekretess” gäller för uppgifterna i näringsbilagorna (27:1 OSL).

Kammarrätt, 2014-5606 > Fulltext

Känsliga personuppgifter: Förbud mot att behandla dessa personuppgifter, finns ett antal undantag.

12-13 §§ OSL. En uppgift ska beläggas med sekretess i ett mål om ansvar för sexualbrott om den rör enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden och det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Strada innehåller personuppgifter och vissa av uppgifterna är dessutom känsliga. Enligt vår tolkning av de nuvarande bestämmelserna (statistiksekretessen i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dataskyddssekretessen i 21 kap. 7 § OSL) Datainspektionen meddelar på sin webbplats att Umeå universitet bötfällts med 550 000 kronor för överträdelse av artiklarna 5.1 (f), 32.1-32.2, 33.1 och 33.5 i dataskyddsförordningen ("GDPR") då universitetet hanterat känsliga personuppgifter om sexualliv och hälsa i bland annat en molntjänst, utan att vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter.