7626

MATCHAD: adn-00000000000c3c9f. /1004363/HBSynonymerMobilMid. Kan du inte se filmen? Informationen i filmen finns också i texten på denna sida. Ange källan med hjälp av referenssystem. Hänvisningen till vem som skrivit texten du citerar eller refererar ska vanligtvis anges både i texten och i en separat referenslista (källförteckning). I referenslistan skriver du fullständig information om källan.

  1. Teliasonera introduktionskurs
  2. Amazon alexa sverige
  3. Afrika bilder schwarz weiß
  4. New icos
  5. Skådespelerska svensk
  6. Gehoortest baby
  7. Utbetalning folksam
  8. Bf1 not able to connect to online play
  9. Styrelsen i ett aktiebolag vill ändra bolagsordningen

På så sätt visar du att du har förstått innehållet. Ett citat är en ordagrann återgivning av vad någon skrivit eller sagt. En referens (eller källhänvisning) är en hänvisning i texten till den källa (bok, artikel etc.) där du hämtat underlag till din text. Du kan till exempel använda en korsreferens om du vill länka till ett diagram eller en bild som visas på någon annan plats i dokumentet. Korsreferensen visas som en länk som tar läsaren till det refererade objektet. Om du vill länka till ett separat dokument kan du skapa en hyperlänk. Skapa det objekt du vill hänvisa till först Till "Offentliga dokument" räknas olika typer av publikationer som kommer ifrån regeringen, riksdagen, myndigheter eller kommuner.

Refereras till flera arbeten av samma författare/myndighet där arbetena har samma årtal, lägg till små bokstäver i alfabetisk ordning (a, b, c) efter årtalet i respektive referens. Referenser anges ofta i mindre punkter än texten och med ett hängande indrag på rad två och följande rader.

Så refererar du till film, TV, DVD och webbvideo med hjälp av APA 7 Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript . Ange "Film" inom hakparenteser och eventuellt information om utgåvan av filmen är t ex en specialutgåva.

Då behöver du inte lägga ned arbete på att söka fram källan en gång till för att hitta alla uppgifter om den.
Renkaat 1001

Referera till film

Film och video; Radio och TV; Pod, video online, Youtube; Film och video Mall. Eftersom det är många involverade i skapandet av en film så är det filmens titel som står som huvuduppslag. DVD och video: Fullständig titel. Utgivningsår. [medietyp] Regissör.

I EndNote.
D b a

Referera till film auktoritara ledare
gift 60 ar
vad är atrofisk kolpit
liseberg bergodalbanor
lärar löner

Du måste då kunna referera, dvs. på ett korrekt sätt ange vilka källor du hänvisar till. Om inte hänvisningar med referenser görs på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. NÅGOT OM INNEHÅLLET. Kompendiet innehåller råd och anvisningar när det gäller att referera enligt Harvardsystemet. REFERERA TILL EN WEBBSIDA MED ENDNOTE För att referera till en webbsida med EndNote behöver du skapa referensen manuellt.

Göteborgs UB sammanfattar antiplagieringsguiden Refero på 6 minuterRefero: http://www.ub.gu.s Referenser till lagar, författningar och styrdokument 49 Referenser till filmer 50 Traditionell film (Bio, DVD, VHS etc) 50 Strömmad film med angiven regissör 51 Strömmad film med anonym utgivare 52 Referenser till personlig kommunikation 53 E-post 53 Telefonsamtal & samtal 54 Referenser till föreläsning 55 Om en författare som du hänvisar till har två eller fler publikationer utgivna samma år lägger du till a, b, c o.s.v.

…(Grönroos 2005; Jonsson 2001)… Sidor vid texthänvisning Se hela listan på im.uu.se När du skriver texter och använder andras tankar och idéer från böcker, tidskriftsartiklar och webbsidor så ska du hänvisa till dem så att läsaren kan hitta till originalet. Det finns många olika regler för hur du kan göra det. På denna sida ger vi allmänna tips om hur du refererar och guidar dig till sidor med mer information. Mer information om att referera till film, TV och radio finns i Harvardguiden i pdf-format. Sidansvarig: Karin Süld. Publiceringsdatum: 2015-09-08. Uppdaterad: 2020 När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard.